Algemene voorwaarden van Hempire Gardens

Inleiding

Deze algemene voorwaarden die hierin op deze webpagina staan, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website, inclusief alle pagina's op deze website (hierna gezamenlijk aangeduid als deze "website"). Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing en hebben effect op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met alle voorwaarden die hierin zijn vervat. U mag deze website niet gebruiken als u bezwaar hebt tegen een van de standaard Algemene voorwaarden van de website.

Deze website is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen (gedefinieerd als personen die niet ten minste 18 jaar oud zijn) en u mag deze website niet gebruiken als u minderjarig bent.

Op deze website worden CBD-bloemen alleen verkocht voor verzamelingsdoeleinden, wij zijn niet verantwoordelijk voor enig ander gebruik dat geen deel uitmaakt van het genoemde.

Op deze website wordt CBD-olie alleen als cosmetisch product verkocht, wij zijn niet verantwoordelijk voor enig ander gebruik dat geen deel uitmaakt van het bovenstaande.

We voldoen sterk aan de EU-consumentenwetgeving, raadpleeg de volgende link voor meer informatie: 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/index_en.htm

 Retourneerbeleid

Al onze klanten hebben recht op een 14 dagen niet-goed-geld-terug-garantie.

Verzendkosten worden niet terugbetaald.

Artikelen moeten worden geretourneerd met een verschil van minder dan 3 gram op het oorspronkelijke orderbedrag.

Keer om

Producten worden binnen 1-2 werkdagen verzonden.

Carriers

We gebruiken de UPS-postdienst om alle producten en opties te verzenden: standaard en expres.

Track je bestelling

Een trackingnummer wordt via e-mail door onze verkoopafdeling verstrekt.

 GARANTIE

Al onze producten overschrijden de verplichte Europese wettelijke limiet van 0.2 THC niet.

Al onze goederen worden verzonden met een volledig analysecertificaat, waarin staat dat er altijd een kleine kans kan zijn dat de douane en accijnzen het artikel kunnen stoppen voor verdere verduidelijking dat het product voldoet aan de wettelijke vereisten.

Als het laatste gebeurt, is Hempire Gardens niet aansprakelijk voor eventuele kosten en moet de koper wachten tot het item wordt vrijgegeven en doorgestuurd naar de eindbestemming.

Alle terugbetalingen zijn ter beoordeling van Hempire Gardens. Eventuele restitutie is exclusief verzendkosten, deze kosten zijn voor rekening van de koper.

 

Privacybeleid van Hempire Gardens

Dit privacybeleid beschrijft de privacypraktijken voor hempiregardens.com. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door deze website wordt verzameld. Het zal u op de hoogte stellen van het volgende:

  1. Welke persoonlijk identificeerbare informatie van u wordt verzameld via de website, hoe deze wordt gebruikt en met wie deze kan worden gedeeld. 
  2. Welke keuzes zijn beschikbaar om u met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.
  3. De veiligheidsprocedures op zijn plaats om het misbruik van uw gegevens te beschermen.
  4. Hoe u onjuistheden in de informatie kunnen corrigeren.

Informatie verzamelen, gebruiken en delen

Wij zijn de enige eigenaren van de informatie die op deze site wordt verzameld. We hebben alleen toegang om informatie te verzamelen die u ons vrijwillig verstrekt via e-mail of ander direct contact met u. We zullen deze informatie aan niemand verkopen of verhuren.

We zullen uw gegevens gebruiken om op u te reageren, met betrekking tot de reden waarom u contact met ons heeft opgenomen. We zullen uw gegevens niet delen met een derde partij buiten onze organisatie, anders dan nodig om aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld om een ​​bestelling te verzenden.

Tenzij je het ons vraagt ​​niet om, kunnen wij contact met u opnemen via e-mail in de toekomst te vertellen over specials, nieuwe producten of diensten, of wijzigingen in dit privacy beleid.

Uw toegang tot en controle over de informatie

U kunt zich afmelden voor toekomstige contacten van ons op elk gewenst moment. U kunt het volgende doen op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het e-mailadres of telefoonnummer vermeld op onze website:

  • Bekijk welke gegevens we over u hebben
  • Wijzig / corrigeer alle gegevens die we over u hebben
  • Laat ons alle gegevens die we over u hebben verwijderen
  • Druk uw bezorgdheid uit over ons gebruik van uw gegevens

Beveiliging

We nemen voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Wanneer u gevoelige informatie verstrekt via de website, is uw informatie beschermd, zowel online als offline.

Waar we gevoelige informatie (zoals creditcardgegevens) verzamelen, die informatie wordt op een veilige manier gecodeerd en naar ons verzonden. U kunt dit verifiëren door naar een gesloten slotpictogram onderaan uw webbrowser te zoeken of door naar 'https' te zoeken aan het begin van het adres van de webpagina.

Terwijl we gebruiken encryptie om gevoelige informatie online doorgegeven beschermen, uw informatie ook offline te beschermen wij. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een ​​specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers / servers waarin we persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan worden bewaard in een beveiligde omgeving.

Bestellingen

Wij vragen om informatie van u op ons bestelformulier. Om bij ons te kopen, moet u contactgegevens opgeven (zoals naam en verzendadres) en financiële informatie (zoals creditcardnummer, vervaldatum). Deze informatie wordt gebruikt voor factureringsdoeleinden en om uw bestellingen te vullen. Als we problemen hebben met het verwerken van een bestelling, gebruiken we deze informatie om contact met u op te nemen.

Cookies

Wij gebruiken "cookies" op deze site. Een cookie is een stukje gegevens dat op de harde schijf van een sitebezoeker wordt opgeslagen om ons te helpen uw toegang tot onze site te verbeteren en om terugkerende bezoekers van onze site te identificeren. Als we bijvoorbeeld een cookie gebruiken om u te identificeren, hoeft u maar één keer een wachtwoord in te loggen, waardoor u tijd bespaart terwijl u op onze site bent. Cookies kunnen ons ook in staat stellen om de interesses van onze gebruikers te volgen en erop te richten om de ervaring op onze site te verbeteren. Het gebruik van een cookie is op geen enkele manier gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie op onze site.

Links

Deze website bevat links naar andere sites. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of privacypraktijken van dergelijke andere sites. We moedigen onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn wanneer ze onze site verlaten, en om de privacyverklaringen te lezen van elke andere site die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt.

updates

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd en alle updates zullen worden geplaatst op deze pagina.

Als u vindt dat wij ons niet aan dit privacybeleid houden, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0034 of via e-mail op admin@hempiregardens.com

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u bezit en waarvoor u mogelijk hebt gekozen om op deze website op te nemen, bezitten Hempire Gardens en / of zijn licentiegevers onder deze voorwaarden alle rechten op het intellectuele eigendom en materiaal op deze website, en al deze rechten zijn voorbehouden.

U krijgt alleen een beperkte licentie, onderhevig aan de beperkingen die in deze voorwaarden worden bepaald, voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

U bent uitdrukkelijk en nadrukkelijk beperkt tot al het volgende:

- Publiceren van materiaal van onze website in welke media dan ook

- Het publiekelijk uitvoeren en / of tonen van materiaal van onze website

- Gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website

- Gebruik van deze website op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt

- Het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit

- Betrokken zijn bij datamining, gegevensverzameling, gegevensextractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website, of tijdens het gebruik van deze website

- Het gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing

- Bepaalde delen van deze website zijn voor u beperkt toegankelijk. Hempire Gardens kan de toegang tot alle delen van deze website op elk moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID's en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u dient de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te bewaren

uw inhoud

IIn deze algemene voorwaarden betekent "uw inhoud" alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u kiest om op deze website weer te geven. Met betrekking tot uw inhoud, door deze weer te geven, verleent u toestemming Hempire Gardens is een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, sublicentieerbare licentie om het in alle media te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Hempire Gardens behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen

 Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Hempire Gardens, noch enige van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk zijn jegens u voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract, onrechtmatige daad of anderszins valt. Hempire Gardens, inclusief zijn functionarissen, directeuren en werknemers, zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

schadeloosstelling

U vrijwaart Hempire Gardens hierbij volledig van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtszaken, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden onder enige toepasselijke wet, maakt een dergelijke niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid deze Voorwaarden niet onuitvoerbaar of ongeldig als geheel en worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.

Variatie van voorwaarden

Het is Hempire Gardens toegestaan ​​om deze voorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht te herzien. Door deze website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u dergelijke voorwaarden regelmatig bekijkt om ervoor te zorgen dat u alle voorwaarden die het gebruik van deze website regelen, begrijpt.

Toewijzing

Het is Hempire Gardens toegestaan ​​om zijn rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, over te dragen en uit te besteden zonder dat enige kennisgeving of toestemming vereist is. Het is u echter niet toegestaan ​​om uw rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden, inclusief alle juridische kennisgevingen en disclaimers op deze website, vormen de volledige overeenkomst tussen Hempire Gardens en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken met betrekking tot deze website.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Europese Unie, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de federale rechtbanken in Europa voor de beslechting van eventuele geschillen.